Tumblr Mouse Cursors
Impossible
Impossible
Home Theme

İngilizce sınav kağıtlarının son sayfasında, hocanın “good luck”tan sonra koyduğu gülücük.

cikolatatanrisi:

image

(via eysidizmligirl)

Yaşadığımız hayat 144p, kurduğumuz hayaller 1080p.

(Source: vallahisenbiliyorsun, via nediyebilirmki)

artistae:

bu üzdü be kardeşim :’<

(Source: remusjohnslupin, via benbuyuyunceunluolucam)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter