Tumblr Mouse Cursors
Impossible
Impossible
Home Theme

iceridekibiri:

Çocukların Atatürk’ü… Bugün için teşekkürler, ATAM.

(via pardonbayaan)

Tumblra ilk üye olduğum zamanlarda ben;

jelibonlucikofte:

havepeaceofmindinthesky:

image

Şimdi ben;

image

image

ya şu son gife neden çok gülüorum aq

(via buralartarlaydi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter